Episode of Japan art

18. January. 2018

MIcro solo Exhibition at Japan Festival Berlin 2018


Japan Festival Berlin 2018 ( 27-28. January. 2018 / Urania Berlin e.V. )

Japan Festival Berlin  Urania Berlin e.V.

Choshi Kayo Terasaki
Emiko Oeda
Kaori SUZUKI
Hideki MATSUSHIMA

(C) The Super Web C Japan